Kontakt os og bestil en Gratis Demo hos Jer!

Meget gerne sammen med jeres borgere og brugere 

demens hjælpemidler, Hjælpemidler til demente, Aktiv Interaktiv, Interaktivt gulv, interaktivt bord, interaktiv gulv, interaktiv bord, Omivista, Mobii, Budii, Omivista Mobii, Hjælpemidler demens, Hjælpemidler demente, Omi Vista, Kognitiv interaktiv terapi, kognitiv terapi, interaktiv projektor, kognitiv adfærdsterapi, motorisk interaktiv træning, kognitiv træning, demens træning, velfærdsteknologiske hjælpemidler til demente, træning fysisk og psykisk handicappede, kognitiv træning fysisk og psykisk handicappede, motorisk træning fysisk og psykisk handicappede, Rehabiliterings træning, træning bosteder, træning daghjem, træning for mennesker med særligt behov, træning for udviklingshæmmede, Motorisk træning for udviklingshæmmede

OmiVista Install - Fastmonteret Gulv- og Bordprojektor


Kr. 84.500,- ex. moms. Ekskl. montering i loft


Varenr. 47122


OmiVista Install monteres i loftet og kan danne et billede på gulvet. Den kan også monteres fast over et bord. Fordelen ved Install er at den er fast monteres så borgere f.eks. ikke kan få fat i den. Samtidigt kan den f.eks. bruges som fast installation i større gangarealer til stimulering og underholdning. Install kan både bruges til bord og gulv når den er indstalleret til at passe til et bord (Max. lofthøjde ca. 3m). Modellen kan integreres i loftet og passer ind i standard pladeloft, eller fastmonteres lige under loftet.

 • Glæde, begejstring og latter gennem fysisk aktivitet
 • Styrker og bevarer de kognitive og fysiske evner
 • Træner motorik og koordination
 • Aktivt samvær og oplevelser med andre
 • `Vækker´den demente og finder vinduet ind til samtale og udvikling
 • En investering i borgernes velbefindende og udvikling
 • Arbejd med reminiscens og rehabilitering gennem bevægelse
 • 400 forskellige aktiviteter
 • Tilpas egne aktiviteter med billede og lyd, f.eks. med lokalt eller personligt indhold
 • Opret egne mapper med aktiviteter til enkeltpersoner eller faggruppe
 • Mulighed for softwarekursus


Brugeren får trænet motoriske færdigheder, kognitive evner, samarbejde og reminiscens. En aktivitet kan f.eks. være at sprænge sæbebobler og balloner der bevæger sig rundt på overfladen, at male et billede, feje blade med en kost og lytte til Kim Larsen og synge med. Ud over at interagere med hænder eller fødder kan der også bruges lommelygte, bold, kost, fluesmækker, ærteposer osv. og der kan være mere end én til en aktivitet.

Udover de medfølgende 400 aktiviteter kan man redigere i hver enkelt aktivitet, så man kan tilpasse den til en borger f.eks. med egne genkendelige billeder af f.eks. familie eller musik der vækker minder.


Hver bruger kan have sin egen mappe med de aktiviteter der passer til brugeren. Dvs. en plejer ikke skal finde frem til aktiviteter i hovedmappen, men kan gå ditrekte ind i en mappe med de aktiviteter der er udvalgt til brugeren. De kan f.eks. være personaliseret og optimeret på sværhedsgrad så de passer til brugerens behov. På den måde er man sikret succes oplevelser, uanset fysisk og psykisk handicap.


Målgruppe:

 • Plejecentre evt. med demensafsnit
 • Bosteder
 • Demenscentre
 • Institutioner til fysisk og psykisk handicappede
 • Genoptrænings- og Rehabiliteringscentre
 • Hospitaler evt. med børn og unge afdeling
 • Børnehospice
 • Special skoler og -børnehaver
 • Dagscentre