demens hjælpemidler, Hjælpemidler til demente, Aktiv Interaktiv, Interaktivt gulv, interaktivt bord, interaktiv gulv, interaktiv bord, Omivista, Mobii, Budii, Omivista Mobii, Hjælpemidler demens, Hjælpemidler demente, Omi Vista, Kognitiv interaktiv terapi, kognitiv terapi, interaktiv projektor, kognitiv adfærdsterapi, motorisk interaktiv træning, kognitiv træning, demens træning, velfærdsteknologiske hjælpemidler til demente, træning fysisk og psykisk handicappede, kognitiv træning fysisk og psykisk handicappede, motorisk træning fysisk og psykisk handicappede, Rehabiliterings træning, træning bosteder, træning daghjem, træning for mennesker med særligt behov, træning for udviklingshæmmede, Motorisk træning for udviklingshæmmede

Omi Reflex Install - Interaktiv fastmonteret vægprojektor


Kr. 89.500,- ex. moms. Ekskl. montering i loft


Varenr. 47400


Med Omi Reflex Install kan man interagere med et billede på væggen. Fordelen ved Install er at den er fast monteres så borgere f.eks. ikke kan få fat i den. Samtidigt kan den f.eks. bruges som fast installation i større gangarealer til stimulering og underholdning. Fremmer kropsbevidsthed og øje- håndkoordination når man skal interagere med de forskellige ellementer på væggen. Bevægelse af hver eneste kropsdel, f.eks. hovedet, arme, fødder. løfte en skulder o.lign. giver en reaktion på væggen. Også ideelt til kørestolsbrugere. 


 • Glæde, begejstring og latter gennem fysisk aktivitet
 • Træner motorik og koordination
 • Aktivt samvær og oplevelser med andre
 • En investering i borgernes velbefindende og udvikling
 • 100 forskellige aktiviteter
 • Tilpas egne aktiviteter med billede og lyd, f.eks. med lokalt eller personligt indhold
 • Opret egne mapper med aktiviteter til enkeltpersoner eller faggruppe
 • Billedstørrelse: 20cm fra væg 1,5x1,1m, 35cm fra væg 2x1,5m


Brugeren får trænet motoriske færdigheder. En aktivitet kan f.eks. være at sprænge sæbebobler og balloner der bevæger sig rundt på væggen, at male et billede, lytte til Kim Larsen og synge med. 

Udover de medfølgende 100 aktiviteter kan man redigere i hver enkelt aktivitet, så man kan tilpasse den til en borger f.eks. med egne genkendelige billeder af f.eks. familie eller musik der vækker minder.


Hver bruger kan have sin egen mappe med de aktiviteter der passer til brugeren. Dvs. en plejer ikke skal finde frem til aktiviteter i hovedmappen, men kan gå direkte ind i en mappe med de aktiviteter der er udvalgt til brugeren. De kan f.eks. være personaliseret og optimeret på sværhedsgrad så de passer til brugerens behov. På den måde er man sikret succes oplevelser, uanset fysisk og psykisk handicap.


Målgruppe:

 • Plejecentre evt. med demensafsnit
 • Bosteder
 • Demenscentre
 • Institutioner til fysisk og psykisk handicappede
 • Genoptrænings- og Rehabiliteringscentre
 • Hospitaler evt. med børn og unge afdeling
 • Børnehospice
 • Special skoler og -børnehaver
 • Dagscentre