demens hjælpemidler, Hjælpemidler til demente, Aktiv Interaktiv, Interaktivt gulv, interaktivt bord, interaktiv gulv, interaktiv bord, Omivista, Mobii, Budii, Omivista Mobii, Hjælpemidler demens, Hjælpemidler demente, Omi Vista, Kognitiv interaktiv terapi, kognitiv terapi, interaktiv projektor, kognitiv adfærdsterapi, motorisk interaktiv træning, kognitiv træning, demens træning, velfærdsteknologiske hjælpemidler til demente, træning fysisk og psykisk handicappede, kognitiv træning fysisk og psykisk handicappede, motorisk træning fysisk og psykisk handicappede, Rehabiliterings træning, træning bosteder, træning daghjem, træning for mennesker med særligt behov, træning for udviklingshæmmede, Motorisk træning for udviklingshæmmede

Kontakt os og bestil en Gratis Demo hos Jer!

Meget gerne sammen med jeres borgere og brugere 

OmiVista Mobii Pro  

Interaktiv Gulv- og Bordprojektor

Kr. 99.995,- ex. moms incl. Aktivitetspose og levering

Varenr. 47171


Vores nyeste og mest solgte model, som både kan bruges til bord og gulv og som let kan tages med rundt på et center. Brugeren får trænet motoriske færdigheder, kognitive evner, samarbejde og reminiscens. En aktivitet kan f.eks. være at sprænge sæbebobler og balloner der bevæger sig rundt på overfladen, at male et billede, feje blade med en kost og lytte til Kim Larsen og synge med.

 • Glæde, begejstring og latter gennem fysisk aktivitet
 • Styrker og bevarer de kognitive og fysiske evner
 • Træner motorik og koordination
 • Aktivt samvær og oplevelser med andre
 • `Vækker´ den demente og finder vinduet ind til samtale og udvikling
 • En investering i borgernes velbefindende og udvikling
 • Arbejd med reminiscens og rehabilitering gennem bevægelse
 • Op til 3 meter bredt billede på gulvet giver plads til flere brugere på en gang
 • 400 forskellige aktiviteter
 • Tilpas egne aktiviteter med billede og lyd, f.eks. med lokalt eller personligt indhold
 • Opret let egne mapper med aktiviteter til enkeltpersoner eller faggruppe
 • Mulighed for softwarekursus
 • Dimensioner: B60xD55xH70
 • Vægt: 28kg


Alle aktiviteter kan laves både på gulvet og et bord og ud over at interagere med hænder eller fødder kan der også bruges lommelygte, bold, kost, fluesmækker, ærteposer osv. og der kan være mere end én til en aktivitet.

Udover de medfølgende 400 aktiviteter kan man redigere i hver enkelt aktivitet, så man kan tilpasse den til en borger f.eks. med egne genkendelige billeder af f.eks. familie eller musik der vækker minder.


Vi har haft OmiVista i vores sortiment siden 2013 og ca. 200 centre i Danmark bruger i dag en OmiVista. Det er fantastisk at komme ud og demonstrere den for plejere og brugere og se den aktivitet der opstår. Vi har oplevet borgere der begynder at danse til en brudevals, nogen der kaster med ærteposer som normalt er svære at aktivere og demente der pludselig begynder at fortælle om de fiskeoplevelser de har haft, når de ser fisk svømme hen over gulvet. Den skaber smil og latter hos både brugeren og personalet. Samtidigt kan den give ergoterapeuter nye muligheder for træning til de udfordringer en borger kan have.


Hver bruger kan have sin egen mappe med de aktiviteter der passer til brugeren. Dvs. en plejer ikke skal finde frem til aktiviteter i hovedmappen, men kan gå ditrekte ind i en mappe med de aktiviteter der er udvalgt til brugeren. De kan f.eks. være personaliseret og optimeret på sværhedsgrad så de passer til brugerens behov. På den måde er man sikret succes oplevelser, uanset fysisk og psykisk handicap.


Betydning for medarbejderen:

 • OmiVista Mobii er nem at bruge, med et tryk på Start knappen er man i gang og med den simple fjernkontrol styres de forskellige aktiviteter
 • Man har muligheden for at se sider af borgeren, som man måske ikke kendte, ift. f.eks. bevægelse og tale
 • At kunne få en borger til at bevæge sig, rejse sig fra stolen, live op
 • Det er en nem måde at aktivere både den enkelte borger og fællesskabet


Målgruppe:

 • Plejecentre evt. med demensafsnit
 • Bosteder
 • Demenscentre
 • Institutioner til fysisk og psykisk handicappede
 • Genoptrænings- og Rehabiliteringscentre
 • Hospitaler evt. med børn og unge afdeling
 • Børnehospice
 • Special skoler og -børnehaver
 • Dagscentre


Mulighed for afdragsordning over 4 år til faste månedlige lave ydelser gennem Kommune leasing, den ekstra omkostning for de 4 år er PT. ca. kr. 1.000,- ekskl.. moms, total slutudgift er ca. kr. 100.995,- ex. moms. Kun ca. kr. 2.000,- ekskl.. moms pr. md. 

OmiVista Mobii præsentation

Se vores seneste videopræsentationer her. Den første om hvordan OmiVista Mobii bruges (OmiVista Mobii Interaktiv Projektor Præsentation). Den anden viser hvilke specielle aktiviteter vi har udviklet til projektet `Kognitiv Stimulationsterapi (CST) for demente´ - dette i samarbejde med VIA University Colllege, MTIC Region Midtjylland og Syddjurs Kommune, se mere om projektet, klik her.